Welkom op de website van Doorgeefwinkel West

De doorgeefwinkel:

 • Een lokale marktplaats waar niet alleen goederen maar ook diensten, talenten, kennis en informatie gratis kunnen worden gedeeld;
 • Een plek vóór en dóór bewoners waar iedereen welkom is om iets te halen en/of te brengen. Ontmoeting staat hierbij centraal;
 • Een "huiskamer" voor buurtbewoners om "effe ’n bakkie te doen" en een praatje te maken.

Locatie

  Onze (nieuwe) locatie is:
  Kooikersweg 276
  5224 AT 's-Hertogenbosch

Openingstijden

  Wij zijn op enkele dagen geopend. De openingstijden zijn:
  Ma: 10 - 16 uur
  Wo-do: 10 - 16 uur

Wij zijn wij? Aanleiding

  In 2013 is door enkele enthousiaste vrijwilligers gedurende 3 dagen tijdens de wijkpleinweek op Wijkplein de Helftheuvel (in het pand van de "oude Bieb") een zogeheten "weggeefwinkel" gerealiseerd. Dit was een groot succes en zo ontstond bij hen het plan om dit initiatief verder uit te werken tot de "Doorgeefwinkel". Daarnaast is tijdens de woningrenovatie in de Nederlandse buurt met het project "Tante Keet" een mooi buurtnetwerk ontstaan. Dit netwerk is ook betrokken bij de Doorgeefwinkel zodat ontmoeting mogelijk blijft en uitgebreid kan worden naar andere delen van de wijk.

Doelstelling

  De doelstelling van Doorgeefwinkel West is het op buurtniveau bevorderen van leefbaarheid en duurzaamheid. Dit doen wij door een fysieke plek in de buurt te creëren waar bewoners met elkaar spullen, kennis, talenten, zorg en plezier kunnen delen, wat als bron kan dienen om inspiratie uit te putten en nieuwe (buurt-)initiatieven te ontplooien.

Het idee

  Het idee is om een winkel in te richten in een (momenteel leegstaand) pand aan de winkelstrip op de Kooikersweg. We willen verbindingen maken tussen allerlei reeds bestaande projecten en organisaties op vrijwilligersgebied (zoals de Wijkwerkwinkel West, Proper Jetje, de Wijkraad West, de Talentenbank, het Klussenproject, Meer met Elkaar, etc.). Het bestaan van deze projecten c.q. organisaties wordt dan ook meer zichtbaar voor alle bewoners.
  Bijkomend voordeel is dat de winkelstrip op de Kooikersweg minder verloedert en een positievere uitstraling krijgt.
  Alles rondom de winkel wordt georganiseerd door vrijwilligers/buurtbewoners maar we trekken wel samen op met de professionals in de buurt, zoals het Wijkteam, de woningcorporaties, sociaal wijkbeheer, de Brede Bossche School De Kruiskamp en welzijnsonderneming Divers. Samen ondersteunen we ook eventuele andere bewoners-groepen die initiatieven willen ontwikkelen. We starten met het inrichten van een doorgeefwinkel waar men gratis spullen en diensten kan brengen en halen. Dit moet een ontmoetingspunt worden, een startpunt (platform) voor allerlei ideeën die bewoners hebben. Doorgeefwinkel West kan ruimte bieden om deze initiatieven ook uit te voeren. Actieve vrijwilligers stimuleren gesprekken met/tussen bewoners waardoor uitwisseling ontstaat.
  Professionals uit de wijk kunnen bewoners uit Kruiskamp/Schutskamp die in een armoedesituatie verkeren doorsturen. Voor deze groep willen we een keer per week Doorgeefwinkel West openen zodat we ze gericht kunnen bedienen.

  Daarnaast is Doorgeefwinkel West twee dagen in de week open voor iedereen uit de buurt die iets wil hebben of iets komt brengen of gewoon even langs komt voor een kop koffie en een praatje.